Navigácia

Obsah

Občianske združenie Csokonai

Csokonai

Nadácia Csokonai bola založená v roku 1994 - zakladatelia nadácie boli manželia Vörösovci. V roku 2002 bola preorganizovaná na Občianske združenie Csokonai. Združenie podporuje deti v materskej škole a žiakov základnej školy. Organizujeme aktivity súvisiace so zdravotným štýlom života, racionálnou výživou, drogovou prevenciou a pravidelným pohybom a remeselnícke dni. Využívame všetky možnosti na písanie projektov k získavaniu finančných zdrojov na prácu združenia. Naše združenie je každoročne registrované na prijímanie 2% z daní od našich sponzorov. Na konci školského roka obdarujeme žiakov základnej školy, ktorí boli úspešní na vedomostných a športových súťažiach, a školopovinných detí z materskej školy.

Kontakt

Predseda združenia: Mgr.  Enikő Banai Tóth

Adresa: Školská  417

               946 37 Moča

Telefon: 035/7789 408