Navigácia

Obsah


Oznamy

 


11.12.2017

Výzva Gazdovského spolku

 


2017

 

Válogatott szemétgyűjtés -Zber separovaného odpadu

 

Műanyag begyűjtés  -  Zber plastov

 

Január 13.  

 

Február 10.

 

Március 17.

 

Április 21.

 

Május 19.

 

Június 16.

 

Július 14.

 

Augusztus 11.

 

Szeptember 08.

 

Október 13.

 

November 24.

 

December 22.


Upovedomujeme občanov, že na základe zákona o miestnych poplatkov a daniach z nehnuteľnosti termín podania daňových priznaní na obecnom úrade je 31. január 2017.

Daňové priznanie je povinný podať ten občan, ktorý v roku 2017

- kúpil, predal, zdedil, daroval respektíve bol obdarovaný alebo od PD vyžiadal svoje pozemky.

V súvislosti s poplatkom za odpad tí občania, ktorý hodnoverným dokladom vedia preukázať, že v roku 2014, 90 za sebou nasledujúcich dní sa nezdržujú v mieste trvalého bydliska a z toho dôvodu žiadajú o zníženie poplatku za odpad. Žiadame aj tých občanov, ktorí sú  držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a doteraz kópiu preukazu nepredložili, aby taktiež doručili na obecný úrad. 

V súvislosti s poplatkom za psov je potrebné zahlásiť, že pes zahynul.


Zbierka obnoseného šatstva! V miestnom kultúrnom dome od 9-ho do 20-ho septembra denne od 9:00 do 16:00, piatok od 9:00 do 12:00. Zbiera sa : dámske,pánske,detské- letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny. Prosíme občanov aby posteľné obliečky, uteráky a utierky zabalili osobitne a označili.


Oznamujeme obyvateľom, že MUDr.Okkel od 15.07 do 22.07. neordinuje.Zastupuje ho MUDr. Maar v Kravanoch.Samospráva obce Moča oznamuje obyvateľom, že v rámci programu ,,Anglicky sa učia obce”aj tento rok môžete navštevovať bezplatný kurz angličtiny.Kurz sa začína 15.07 v miestnom kultúrnom dome. Trvá tri týždne, hodiny sú každý pracovný deň.Záujemcovia budú rozdelený do skupín, hlásiť sa môžu deti aj dospelý,začiatočníci a pokročilí.Hlásiť sa môžete predbežne na obecnom úrade v Moči ,alebo na prvom stretnutí, 15-ho júla o 9.00 v močanskom kultúrnom dome.Všetkých srdečne očakávame!Oznamujeme športovým fanúšikom, že barážové stretnutie okresných majstrovstiev medzi družstvami Marcelová B a Patince sa usporiada na miestnom futbalovom ihrisku.Zápas sa koná 13. júla v sobotu o 17.00 hodine.Každého srdečne očakávajú!


Združenie močanských vinohradníkov a vinárov oznamuje producentom vín, že 4-ho mája usporiada tradičný jarný festival vín v obci Süttő. Vzorky sa odovzdávajú 2-ho mája na adrese Školská 410. u Józsefa Kukolu.

Štartovné bezplatné.


Miestna organizácia športu oznamuje svojim fanúšikom, že naše mužstvo hrá majstrovský zápas s mužstvom Okoličná dňa 4-ho mája o 16:30  na miestnom ihrisku.


Miestna organizácia športu oznamuje svojim fanúšikom, že naše mužstvo hrá majstrovský zápas s mužstvom Bátorové Kosihy dňa 28.apríla o 16:00 v Bátorových Kosiach. Odchod o 14:45 od ihriska.


Oznamujeme občanom, že pokračujeme v zbere separovaného odpadu. Teraz bude zber plastov. Odvoz plastov bude 25-ho apríla doobeda. Pred dom vyložený odpad vo vreciach odvezie obec.


Obecné zastupiteľstvo každého srdečne pozýva na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktorá sa koná 24.4.2013.  o 18:00 v budove obecného úradu.


Oznamujeme obyvateľom bývajúcich na Süttskej promenáde( od č.d. 1-13),že prístupová cesta od záhrad, dňoch 22. a 23. apríla bude uzatvorená z dôvodu údržby cesty.V tom čase môžu používať cestu na Süttskej promenáde, kde bude rampa otvorená.


Miestna organizácia športu oznamuje svojim fanúšikom, že naše mužstvo hrá majstrovský zápas s mužstvom Búč dňa 19.4.2013. o 17:00 v Búči.

 Dňa 21.apríla 2013. o 16:00 na miestnom ihrisku hrajú majstrovský zápas s mužstvom Activ-KN.


Miestna organizácia športu oznamuje svojim fanúšikom, že naše mužstvo hrá majstrovský zápas s mužstvom Kameničná dňa 14.apríla o 14:30.
Autobus odchádza o 13:30.


Vedenie Obvodného zväzu rybárov oznamuje svojim členom, že dňa 13. apríla v sobotu organizuje brigádu na brehu Dunaja . Zhromaždenie ráno o 8.00 pri strážnom dome. Sekeru a pílku nech každý prinesie so sebou.


Srdečne očakávame každého na medzinárodnú evanjelizáciu, ktorá sa uskutočnuje od 18. marca do 22. marca každý večer o 18.00 hod. v cirkevnom dome Imánuel.


Obecné zastupiteľstvo každého srdečne pozýva na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktorá sa koná 26.3.2023. utorok o 18:00 v budove obecného úradu.4


Miestna organizácia športu oznamuje svojim fanúšikom, že naše mužstvo hrá majstrovský zápas s mužstvom Kolárovo-B dňa 24. marca 2013 na miestnom ihrisku.


Oznamujeme občanom, že pokračujeme v zbere separovaného odpadu. Teraz bude zber plastov. Odvoz plastov bude 21-ho marca doobeda. Pred dom vyložený odpad vo vreciach odvezie obec.