Navigáció

Tartalom

Tlačivá na stiahnutie - Nyomtatványok

Tlačivá na stiahnutie- Nyomtatványok

Alapiskolai beiratasi kerveny - Ziadost o zapis ZS Letöltve: 186x | 11.06.2019

Atalakitasi es atepitesi munkalatok bejelentese - Nahlasenie stavebnych uprav Letöltve: 182x | 11.06.2019

Az építmény befejezése előtti változások engedélyezésének kérelme - Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.pdf Letöltve: 169x | 11.06.2019

Az építmény bontásának véleményezési kérelme - Žiadosť o vyjadrenie k odstráneniu stavby Letöltve: 164x | 11.06.2019

Az építmény rendeltetésváltozásának bejelentésének kérelme - Ohlásenie zmeny v užívaní stavby Letöltve: 154x | 11.06.2019

Az érintett személy beleegyezése személyi adatainak feldol - Súhlas so spracovaním osobných údajov Letöltve: 179x | 11.06.2019

Bontási engedély kiadása iránti kérelem -Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Letöltve: 168x | 11.06.2019

Építési engedély kérelme -Žiadosť o stavebné povolenie Letöltve: 163x | 11.06.2019

Építési engedély tervdokumentációjának véleményezési kérelme -Žiadosť o vyjadrenie k projektu pre stavebné povolenie Letöltve: 166x | 11.06.2019

Fakivagasi kerveny - Ziadost o vyrub Letöltve: 155x | 11.06.2019

Használatbavétel iránti kérelem - Návrh na kolaudáciu stavby Letöltve: 160x | 11.06.2019

Házszám kérelem - Žiadsoť o pridelenie súpisného čísla Letöltve: 195x | 11.06.2019

Kérelem a szoc. szolgáltatás ráutaltságának elbírálására - Žiadosť o posúdenie sociálnej odkázanosti Letöltve: 192x | 11.06.2019

Kérvény a testületi ülésre _általános_ - Žiadosť na zasadnutie OZ _všeobecná_ Kérvény a testületi ülésre _általános_ - Žiadosť na zasadnutie OZ _všeobecná_.pdf Letöltve: 184x | 11.06.2019

Kérvény az épület korának igazolására-Žiadosť o potvrdenie veku stavby Letöltve: 184x | 11.06.2019

Kérvény szoc. szolgáltatást nyújtó szerződés megkötésére - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí soc. starostlivosti Letöltve: 177x | 11.06.2019

Közterület felbontásának engedélyezési kérelme - Žiadosť o rozkopávkové povolenie Letöltve: 181x | 11.06.2019

Melléképület, kisebb méretű építmény bejelentése - Ohlásenie drobnej stavby Letöltve: 177x | 11.06.2019

ó-kötelezettség keletkezése és megszűnése - Vznik a zánik daňovej povinnosti Letöltve: 209x | 11.06.2019

Ovodai beiratasi kerveny - žiadost o zápis MS Letöltve: 162x | 11.06.2019

Stránka