Navigáció

Tartalom

Tlačivá na stiahnutie - Nyomtatványok

Tlačivá na stiahnutie- Nyomtatványok

Alapiskolai beiratasi kerveny - Ziadost o zapis ZS Letöltve: 85x | 27.10.2017

Atalakitasi es atepitesi munkalatok bejelentese - Nahlasenie stavebnych uprav Letöltve: 68x | 27.10.2017

Az építmény befejezése előtti változások engedélyezésének kérelme - Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.pdf Letöltve: 68x | 27.10.2017

Az építmény bontásának véleményezési kérelme - Žiadosť o vyjadrenie k odstráneniu stavby Letöltve: 68x | 27.10.2017

Az építmény rendeltetésváltozásának bejelentésének kérelme - Ohlásenie zmeny v užívaní stavby Letöltve: 66x | 27.10.2017

Az érintett személy beleegyezése személyi adatainak feldol - Súhlas so spracovaním osobných údajov Letöltve: 76x | 27.10.2017

Bontási engedély kiadása iránti kérelem -Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Letöltve: 69x | 27.10.2017

Építési engedély kérelme -Žiadosť o stavebné povolenie Letöltve: 68x | 27.10.2017

Építési engedély tervdokumentációjának véleményezési kérelme -Žiadosť o vyjadrenie k projektu pre stavebné povolenie Letöltve: 60x | 27.10.2017

Fakivagasi kerveny - Ziadost o vyrub Letöltve: 61x | 27.10.2017

Használatbavétel iránti kérelem - Návrh na kolaudáciu stavby Letöltve: 63x | 27.10.2017

Házszám kérelem - Žiadsoť o pridelenie súpisného čísla Letöltve: 76x | 27.10.2017

Kérelem a szoc. szolgáltatás ráutaltságának elbírálására - Žiadosť o posúdenie sociálnej odkázanosti Letöltve: 68x | 27.10.2017

Kérvény a testületi ülésre _általános_ - Žiadosť na zasadnutie OZ _všeobecná_ Kérvény a testületi ülésre _általános_ - Žiadosť na zasadnutie OZ _všeobecná_.pdf Letöltve: 80x | 27.10.2017

Kérvény az épület korának igazolására-Žiadosť o potvrdenie veku stavby Letöltve: 69x | 27.10.2017

Kérvény szoc. szolgáltatást nyújtó szerződés megkötésére - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí soc. starostlivosti Letöltve: 79x | 27.10.2017

Közterület felbontásának engedélyezési kérelme - Žiadosť o rozkopávkové povolenie Letöltve: 72x | 27.10.2017

Melléképület, kisebb méretű építmény bejelentése - Ohlásenie drobnej stavby Letöltve: 76x | 27.10.2017

ó-kötelezettség keletkezése és megszűnése - Vznik a zánik daňovej povinnosti Letöltve: 89x | 27.10.2017

Ovodai beiratasi kerveny - žiadost o zápis MS Letöltve: 59x | 27.10.2017

Stránka