Navigáció

Tartalom

Tlačivá na stiahnutie - Nyomtatványok

Tlačivá na stiahnutie- Nyomtatványok

Alapiskolai beiratasi kerveny - Ziadost o zapis ZS Letöltve: 410x | 11.06.2019

Atalakitasi es atepitesi munkalatok bejelentese - Nahlasenie stavebnych uprav Letöltve: 409x | 11.06.2019

Az építmény befejezése előtti változások engedélyezésének kérelme - Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.pdf Letöltve: 327x | 11.06.2019

Az építmény bontásának véleményezési kérelme - Žiadosť o vyjadrenie k odstráneniu stavby Letöltve: 360x | 11.06.2019

Az építmény rendeltetésváltozásának bejelentésének kérelme - Ohlásenie zmeny v užívaní stavby Letöltve: 342x | 11.06.2019

Az érintett személy beleegyezése személyi adatainak feldol - Súhlas so spracovaním osobných údajov Letöltve: 389x | 11.06.2019

Bontási engedély kiadása iránti kérelem -Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Letöltve: 375x | 11.06.2019

Építési engedély kérelme -Žiadosť o stavebné povolenie Letöltve: 380x | 11.06.2019

Építési engedély tervdokumentációjának véleményezési kérelme -Žiadosť o vyjadrenie k projektu pre stavebné povolenie Letöltve: 399x | 11.06.2019

Fakivagasi kerveny - Ziadost o vyrub Letöltve: 406x | 11.06.2019

Használatbavétel iránti kérelem - Návrh na kolaudáciu stavby Letöltve: 367x | 11.06.2019

Házszám kérelem - Žiadsoť o pridelenie súpisného čísla Letöltve: 443x | 11.06.2019

Kérelem a szoc. szolgáltatás ráutaltságának elbírálására - Žiadosť o posúdenie sociálnej odkázanosti Letöltve: 463x | 11.06.2019

Kérvény a testületi ülésre _általános_ - Žiadosť na zasadnutie OZ _všeobecná_ Kérvény a testületi ülésre _általános_ - Žiadosť na zasadnutie OZ _všeobecná_.pdf Letöltve: 406x | 11.06.2019

Kérvény az épület korának igazolására-Žiadosť o potvrdenie veku stavby Letöltve: 414x | 11.06.2019

Kérvény szoc. szolgáltatást nyújtó szerződés megkötésére - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí soc. starostlivosti Letöltve: 385x | 11.06.2019

Közterület felbontásának engedélyezési kérelme - Žiadosť o rozkopávkové povolenie Letöltve: 396x | 11.06.2019

Melléképület, kisebb méretű építmény bejelentése - Ohlásenie drobnej stavby Letöltve: 423x | 11.06.2019

ó-kötelezettség keletkezése és megszűnése - Vznik a zánik daňovej povinnosti Letöltve: 424x | 11.06.2019

Ovodai beiratasi kerveny - žiadost o zápis MS Letöltve: 319x | 11.06.2019

Stránka