Tartalom

Szerződések, számlák, megrendelések

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
21.09.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

37/2021

3 300,00 EUR Tritisíctristo

STUDNICA, n.o.

Obec Moča

17.09.2021

Kúpna zmluva

36/2021

Nincs megadva

Obec Moča

Nikker Mikuláš

17.09.2021

Zmluva o sponzoringu

35/2021

100,00 EUR sto

Obec Moča

SATJAM s.r.o.

16.09.2021

Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov

34/2021

1 227,00 EUR

Členovia MAS

Obec Moča

13.09.2021

Zmluva o sponzoringu

33/2021

150,00 EUR stopäťdesiat

Obec Moča

RENER s.r.o.

09.09.2021

Zmluva o reklame

32/2021

150,00 EUR

Obec Moča

AGIM s.r.o.

08.09.2021

Vállalkozással vegyes előadóművészi szerződés

31/2021

1 721,22 EUR

Kátai Róbert József

Obec Moča

31.08.2021

Zmluva o nájme reklamnej plochy

30/2021

500,00 EUR päťsto

F.PETROL s.r.o.

Obec Moča

19.08.2021

Kúpna zmluva č. 41-04-2021-III.Q.-V

29/2021

Nincs megadva

Obec Moča

LESY Slovenskej republiky

27.07.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

28/2021

2 160,00 EUR

Obec Moča

Ing. Ľudovít Fiala

22.07.2021

Zmluva č.359/2021/OCR o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu

27/2021

2 000,00 EUR

Obec Moča

Nitriansky samosprávny kraj

22.07.2021

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

26/2021

Nincs megadva

Obec Moča

OZ Veselá Labka

02.07.2021

Zmluva o poskytnutí NFP

25/2021

175 708,95 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Moča

25.06.2021

Rámcová zmluva č. 012/2021

24/2021

Nincs megadva

Obec Moča

OVD-ovocinárske družstvo

20.05.2021

Mandátna zmluva

23/2021

4 800,00 EUR

ABYS Slovakia s.r.o.

Obec Moča

20.05.2021

Mandátna zmluva 20/002/2021

22/2021

1 977,75 EUR

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Moča

20.05.2021

Zmluva o kontokorektnom úvere č. 20/009/13

21/2021

Nincs megadva

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Moča

14.05.2021

Zmluva č. 321 0254

20/2021

3 000,00 EUR

Obec Moča

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

13.05.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

19/2021

Nincs megadva

Peter vanek a Mária Vaneková

Obec Moča

07.05.2021

Zmluva o poskytnutí NFP

18/2021

10 260,00 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Moča

06.05.2021

Zmluva o zriadení vecných bremien

17/2021

Nincs megadva

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Moča

05.05.2021

Rámcová kúpna zmluva

16/2021

neuvedené

Obec Moča

MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.

31.03.2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

15/2021

Nincs megadva

IP HOME Slovakia s.r.o.

Obec Moča

17.03.2021

Kúpna zmluva

14/2021

8 700,00 EUR

Obec Moča

CSS Corporation s.r.o.

10.03.2021

Zmluva o dielo č.4/2021

13/2021

612 460,00 EUR šesťstodvanásťtisíc štyristošesťdesiat

DARTON s.r.o.

Obec Moča

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: