Tartalom

Szerződések, számlák, megrendelések

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
25.09.2019

Dohoda č. 19/14/50J/42

49/2019

Nincs megadva

Obec Moča

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno

25.09.2019

Dohoda číslo 19/14/52A/127

48/2019

Nincs megadva

Obec Moča

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno

17.09.2019

Dohoda o náhrade

47/2019

2 750,00 EUR

Obec Moča

O2 Slovakia , s.r.o.

17.09.2019

Kúpna zmluva

46/2019

Nincs megadva

Obec Moča

Nikker Mikuláš

09.09.2019

Dodatok č. 2

45/2019

Nincs megadva

AMAZON s.r.o.

Obec Moča

04.09.2019

Dohoda o skončení zmluvy

44/2019

neuvedené

Obec Moča

RICCIO, n.o.

03.09.2019

Zmluva o sponzoringu

43/2019

200,00 EUR dvesto euro

Obec Moča

Euro PRESS BK. s.r.o.

03.09.2019

Zmluva o sponzoringu

42/2019

200,00 EUR dvesto euro

Obec Moča

KOREKT spol.s.r.o.

15.08.2019

Zmluva o terminovanom úvere

39/2019

22 000,00 EUR dvadsaťdvatisíc

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Moča

26.07.2019

Kúpna zmluva

Z201923068_Z

20 584,00 EUR

Obec Moča

Unikov Nitra, a.s.

25.07.2019

Mandátna zmluva

40/2019

500,00 EUR

Obec Moča

Ing. Alexander Asbóth

17.07.2019

Darovacia zmluva

38/2019

neuvedené

Eugen Hegyi

Obec Moča

17.07.2019

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov

37/2019

22,40 EUR dvadsaťdva euro štyridsať centov

Zámbó Gejza

Obec Moča

11.07.2019

Zmluva o vývoze Dodatok č.1

36/2019

neuvedené

František Szalay

Obec Moča

11.07.2019

Dodatok č.1

35/2019

neuvedené

Obec Moča

WAD DESIGN s.r.o.

10.07.2019

Dodatok č. 6 k Zmluve o kontokorentnom úvere-

34/2019

neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Moča

04.07.2019

Zmluva o poskytnutí podpory

33/2019

150 000,00 EUR stopäťdesiattisíc

Environmentálny fond

Obec Moča

18.06.2019

Kúpna zmluva

32/2019

325,00 EUR Tristodvadsaťpäť eur

Bóna Zsolt

Obec Moča

03.06.2019

Dohoda o splátkovom kalendári

31/2019

neuvedené

RECO RECYCLING spol.s.r.o.

Obec Moča

28.05.2019

Dodatok č.1 k zmluva o dielo č.25/2019

29/2019

neuvedené

AMAZON s.r.o.

Obec Moča

28.05.2019

Dohoda č.19/14/50J/40

28/2019

neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno

Obec Moča

15.05.2019

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

27/2019

neuvedené

STUDNICA, n.o.

Obec Moča

10.05.2019

Zmluva č.39 875

30/2019

3 000,00 EUR tritsíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Moča

09.05.2019

Rámcová zmluva č. 012/2019

26/2019

neuvedené

ODV-ovocinárske družstvo

Obec Moča

06.05.2019

Zmluva o dielo č.25/2019

25/2019

neuvedené

AMAZON s.r.o.

Obec Moča

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: