Tartalom

Szerződések, számlák, megrendelések

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
25.07.2019

Mandátna zmluva

40/2019

500,00 EUR

Obec Moča

Ing. Alexander Asbóth

17.07.2019

Darovacia zmluva

38/2019

neuvedené

Eugen Hegyi

Obec Moča

17.07.2019

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov

37/2019

22,40 EUR dvadsaťdva euro štyridsať centov

Zámbó Gejza

Obec Moča

11.07.2019

Zmluva o vývoze Dodatok č.1

36/2019

neuvedené

František Szalay

Obec Moča

11.07.2019

Dodatok č.1

35/2019

neuvedené

Obec Moča

WAD DESIGN s.r.o.

10.07.2019

Dodatok č. 6 k Zmluve o kontokorentnom úvere-

34/2019

neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Moča

04.07.2019

Zmluva o poskytnutí podpory

33/2019

150 000,00 EUR stopäťdesiattisíc

Environmentálny fond

Obec Moča

18.06.2019

Kúpna zmluva

32/2019

325,00 EUR Tristodvadsaťpäť eur

Bóna Zsolt

Obec Moča

03.06.2019

Dohoda o splátkovom kalendári

31/2019

neuvedené

RECO RECYCLING spol.s.r.o.

Obec Moča

28.05.2019

Dodatok č.1 k zmluva o dielo č.25/2019

29/2019

neuvedené

AMAZON s.r.o.

Obec Moča

28.05.2019

Dohoda č.19/14/50J/40

28/2019

neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno

Obec Moča

15.05.2019

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

27/2019

neuvedené

STUDNICA, n.o.

Obec Moča

10.05.2019

Zmluva č.39 875

30/2019

3 000,00 EUR tritsíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Moča

09.05.2019

Rámcová zmluva č. 012/2019

26/2019

neuvedené

ODV-ovocinárske družstvo

Obec Moča

06.05.2019

Zmluva o dielo č.25/2019

25/2019

neuvedené

AMAZON s.r.o.

Obec Moča

26.04.2019

Zmluva o termínovanom úvere č.20/006/19

24/2019

neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Moča

09.04.2019

Darovacia zmluva

23/2019

neuvedené

Kovács Józsefné Bánkuti Éva

Obec Moča

03.04.2019

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany"

22/2019

neuvedené

Bc. Jana Magdolenová

Obec Moča

03.04.2019

Dodatok č.1 k zmuve č.144100316

21/2019

neuvedené

SLOVAK ENERGY s.r.o.

Obec Moča

28.03.2019

Kúpna zmluva

20/2019

12 497,40 EUR dvanásťtisíc štyristodeväťdesiatsedem/40

IP HOME Slovakia s.r.o.

Obec Moča

25.03.2019

Dohoda o spolupráci Együttműködési megállapodás,

19/2019

neuvedené

Duna-GerecseTurisztikai Nonprofit KFT

Obec Moča

21.03.2019

Dodatok č.3

18/2019

neuvedené

RECO RECYCLING spol.s.r.o.

Obec Moča

01.03.2019

zmluva č.270/2019

17/2019

199,44 EUR

RICCIO, n.o.

Obec Moča

01.03.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

16/2019

10,00 EUR

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevná zbor Moča

Obec Moča

27.02.2019

Kúpna zmluva zo dňa 25.02.2019

15/2019

97,00 EUR

Pavel Slezák a Lívia Slezáková

Obec Moča

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: