Tartalom

Szerződések, számlák, megrendelések

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
01.03.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

16/2019

10,00 EUR

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevná zbor Moča

Obec Moča

27.02.2019

Kúpna zmluva zo dňa 25.02.2019

15/2019

97,00 EUR

Pavel Slezák a Lívia Slezáková

Obec Moča

20.02.2019

Zmluva č. ZNR1111201884

14/2019

Nincs megadva

Obec Moča

ENVI-PAK, A.S

14.02.2019

Kúpna zmluva

12/2019

Nincs megadva

LZ TRADEMARK s.r.o.

Obec Moča

14.02.2019

Rámcová kúpna zmluva

11/2019

Nincs megadva

Obec Moča

MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.

14.02.2019

Kúpna zmluva

10/2019

Nincs megadva

Obec Moča

Etela Szegiová

14.02.2019

Kúpna zmluva

9/2019

Nincs megadva

Obec Moča

Lilla Púchovská - Lilla

14.02.2019

Dodatok č.1 k zmluve č. EOZ-297-02-2016-DO

7/2019

Nincs megadva

ENVIROPOL SK s.r.o.

Obec Moča

14.02.2019

Dodatok k zmlve č. 262/2018

6/2019

400,00 EUR

Obec Moča

RICCIO, n.o.

14.02.2019

Zmluva č. 262/2018

5/2019

350,00 EUR

Obec Moča

RICCIO, n.o.

14.02.2019

Mandátna zmluva

4/2019

1 200,00 EUR

STUDNICA, n.o.

Obec Moča

14.02.2019

Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní nenávratného finančného príspevku Zberný dvor Moča

3/2019

Nincs megadva

Obec Moča

Ministerstvo životného prostredia SR

04.02.2019

Mandátna zmluva

2/2019

1 200,00 EUR Tisíc dvesto eur

Obec Moča

STUDNICA, n.o.

04.02.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

1/2019

230,00 EUR Dvesto tridsať eur

Obec Moča

EKOTEC spol.s.r.o.

31.01.2019

Zmluva o poskytnutí NFP

1/1/2019

148 200,00 EUR

Implementačná agentúra

Obec Moča

12.01.2019

Dodatok č.1

8/2019

Nincs megadva

Obec Moča

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno

02.01.2019

Kúpna zmluva

13/2019

Nincs megadva

Obec Moča

MIRKOM PLUS s.r.o.

20.12.2018

Zmluva o grantovom účte

9/2018

Nincs megadva

Obec Moča

Prima banka Slovensko a.s.

28.11.2018

Mandátna zmluva

8/2018

2 000,00 EUR

Consulting &Education Partners, s.r.o.

Obec Moča

19.10.2018

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

7/2018

1 200,00 EUR

STUDNICA, n.o.

Obec Moča

16.07.2018

Zmluva o kontokorentnom úvere

6/2018

Nincs megadva

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Moča

26.06.2018

Dodatok č. 2

5/2018

Nincs megadva

AKIK s.r.o.

Obec Moča

22.06.2018

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ

4/2018

1 750,00 EUR

STUDNICA, n.o.

Obec Moča

20.06.2018

Zmluva o úvere

3/2018

23 062,91 EUR

UniCredfit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Obec Moča

20.06.2018

Dohoda o blankozmenke

2/2018

23 062,91 EUR

UniCredfit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Obec Moča

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: