Navigácia

Obsah

Oznam pre poľnohospodárske podniky a mladých poľnohospodárov

Typ: ostatné
Oznam pre poľnohospodárov

 

Tak ako každý rok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ( MPRV SR) v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou (SPPK) a Agrárnou komorou Slovenska (AKS) organizuje prostredníctvom spoločnosti RADELA s.r.o. zisťovanie výsledkov hospodárenia organizácií (členov aj nečlenov SPPK a AKS) poľnohospodárskej prvovýroby a služieb za rok 2021 formou Informačných listov MPRV SR 2022 (IL).

 

Uvedené zisťovanie nadväzuje na zisťovania uskutočnené v predchádzajúcich rokoch za účelom vypracovania Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve, ktorá sa predkladá do Vlády SR a Národnej rady SR. Zámerom zisťovania je získať údaje pre komplexnejšie posúdenie vývoja a stavu poľnohospodárstva, pre analýzu pôsobenia nástrojov hospodárskej politiky a prijatí rozhodnutí o ich korekcii, zmene, či návrhu nových, s cieľom vytvárať podmienky pre jeho stabilizáciu a ďalší rozvoj aj vzhľadom na prebiehajúcu reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

 

Pokiaľ budete mať odložené daňové priznanie za rok 2021, predložte prosím predbežné údaje (expertný odhad).

 

Aj tento rok je pripravená možnosť nahratia IL cez Excel alebo cez web aplikáciu.

 

Zoznam spravodajských jednotiek bol zostavený v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA). Vyplnené vybrané hodnoty budú porovnávané na hodnoty poskytnuté z PPA.

 

Vyplnené a správne formuláre, nahraté údaje cez web aplikáciu, resp. Excel súbor pošlite najneskôr do 15.05.2022

 

http://www.radela.sk/Statistiky.html

Ildikó Tóthová riaditeľka
 Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Komárno
Dunajské nábrežie 4726 945 01 Komárn
o tel: 0918 420 249, 0905 434 518

 


Vytvorené: 3. 5. 2022
Posledná aktualizácia: 3. 5. 2022 08:29
Autor: Správce Webu