Moča - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Zobrazeno 1-30 z 57

Pozvánka- Meghívó

Dátum: 21. 9. 2021

Pozvánka na 34.zasadnutie OZ - Meghívó a 34. testületi ülésre

Mimoriadne núdzové opatrenia AMO ošípaných

Dátum: 9. 8. 2021

Mimoriadne núdzové opatrenia AMO ošípaných

Pozvánka- Meghívó

Dátum: 30. 7. 2021

Pozvánka na 33.zasadnutie OZ- Meghívó 33.testületi ülésre

Pozvánka- Meghívó

Dátum: 16. 6. 2021

Pozvánka na 32. zasadnute OZ - Meghívó a 32. testületi ülésre

Usmernenie k ochrane úrody pred požiarmi v r.2021

Dátum: 14. 6. 2021

Usmernenie k ochrane úrody pred požiarmi v r.2021

Oznam veterinárnej správy

Dátum: 2. 6. 2021

Regionálna veterinárna správa

SODB 2021-Informácia občanom - Lakossági tájékoztató

Dátum: 18. 5. 2021

Informácie ako sa nestať obeťou falošných asistentov sčítania
Ajánlások,hogyan ne váljunk hamis népszámlálási aszisztensek áldozatává

Upozornenie občanom

Dátum: 30. 3. 2021

Upozornenie občanom - OR PZ v Komárne

Všeobecné podmienky vstupu občanov na pracoviská dopr.dokladov ....

Dátum: 1. 3. 2021

Všeobecné podmienky vstupu občanov na pracoviská dopravných evidencií ,dokladov a zbraní

Upozornenie pre občanov- sčítanie obyvateľov

Dátum: 1. 3. 2021

Upozornenie pre občanov- sčítanie obyvateľov

Povinnosť registrácie chovu ošípaných- Háztáji sertések kötelező regisztrációja

Dátum: 14. 10. 2020

Povinnosť registrácie chovu ošípaných- Háztáji sertések kötelező regisztrációja

Pozvánka- Meghívó

Dátum: 9. 10. 2020

Pozvánka na 27. zasadnutia OZ- Meghívó 27. testületi ülésre

Opatrenie-ÚVZ SR

Dátum: 30. 9. 2020

Opatrenie-ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Pozvánka -Meghívó

Dátum: 17. 9. 2020

Pozvánka na 26. zasadnutie OZ- Meghívó a 26. testületi ülésre

Výstraha SHMÚ, 2. stupeň, vysoké teploty.-Felhívás 2. fokú hőségriadó

Dátum: 28. 7. 2020

Výstraha SHMÚ, 2. stupeň, vysoké teploty- Felhívás 2.fokú hőségriadó

Upozornenie občanov

Dátum: 28. 7. 2020

Upozornenie občanov

Pozvánka- Meghívó

Dátum: 8. 7. 2020

Pozvánka na 25.zasadnutie OZ-Meghívó a 25.testületi ülésre

Obec Moča stránkové dni- Hivatal ügyfélfogadás

Dátum: 29. 6. 2020

Obec Moča stránkové dni- Hivatal ügyfélfogadás

Vyhlásenie

Dátum: 22. 6. 2020

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Komárno od 22.06.2020, 12:00 hod. do dvolania

Pozvánka na 23.zasadnutie OZ- Meghívó a 23. testületi ülésre

Dátum: 28. 5. 2020

Pozvánka na 23.zasadnutie OZ- Meghívó a 23.testületi ülésre

Opatrenie ÚVZ SR

Dátum: 20. 4. 2020

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Oznámenie- Értesítés

Dátum: 7. 4. 2020

Oznámenie o úprave stránkových hodín okresných úradov - A járási hivatalok ügyfélfogadásának módosítása

Obmedzenie pohybu

Dátum: 7. 4. 2020

Obmedzený voľný pohyb osôb počas veľkonočných sviatkov

Obmedzenie pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy

Dátum: 23. 3. 2020

Obmedzenie pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy od 25.03.2020 do odvolania

MV SR- OR PZ v Komárne

Dátum: 17. 3. 2020

Informácia opatreniach pri vybavovaní občanov na oddelenie dokladov OR PZ v Komárne

Uznesenie Vády SR č.111 z 11.marca 2020

Dátum: 12. 3. 2020

Uznesenie Vlády SR č.111 z 11.marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II.stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Dátum: 11. 3. 2020

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Verejná vyhláška

Dátum: 10. 3. 2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej repubiky od dňa 10. 3. 2020 (od utorka)do 23.03.2020 vydáva zákaz zhromažďovania sa na športových, kultúrnych a spoločenských podujatiach na území celej Slovenskej republiky.

Preventívné opatrenie

Dátum: 9. 3. 2020

Preventívné opatrenie na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v SR

Pozvánka- Meghívó

Dátum: 14. 2. 2020

Pozvánka na 20.zasadnutie OZ- Meghívó az Önkormányzat 20. ülésére

Zobrazeno 1-30 z 57