Navigácia

Obsah

Základné údaje obce

 

 • Rozloha: 1 799 ha
 • Prvá zmienka: r. 1 208
 • Obyvateľstvo: 1 151
 • Podľa veku:
 • nad 60 rokov: 262 (22,8%)
 • pod 60 rokov: 889 (77,3%)
 • Podľa pohlavia:
 • ženy: 598 (52%)
 • muži: 553 (48%)
 • Podľa náboženstva:
 • reformovaní: 754 (66%)
 • rímskokatolícky: 307 (27%)
 • iní/neznámi : 90 (7%)
 • Podľa národnosti:
 • maďari: 1057 (92%)
 • slováci: 68 (6%)
 • iní/neznámi: 26 (2%)
 • (Údaje: Sčítanie obyvateľov 2011)