Obsah

Archív - FZO

Rok 2015

Zmluva o poskytovani pracovnej zdravotnej sluzby Stiahnuté: 159x | 31.03.2015

Zmluva_BOZPO Stiahnuté: 147x | 31.03.2015

Zamer predaja majetku obce - Michal Novoszadek Stiahnuté: 147x | 18.04.2015

Zmluva o dielo RRA24042015 Stiahnuté: 152x | 24.04.2015

KZ - L.Puchovska Stiahnuté: 170x | 06.05.2015

KZ- Tomas Lajos Stiahnuté: 147x | 06.05.2015

Kupna zmluva Mirkom s.r.o Stiahnuté: 152x | 20.10.2017

Kupna zmluva Danubius Stiahnuté: 153x | 20.10.2017

Kupna zmluva Julia Grajszka Stiahnuté: 162x | 20.10.2017

Kupna zmluva Ludovit Noszkai Stiahnuté: 164x | 20.10.2017

Kupna zmluva Mabonex Stiahnuté: 174x | 20.10.2017

Kupna zmluva Mikuláš Nikker Stiahnuté: 164x | 20.10.2017

Kupna zmluva - Novosadek Stiahnuté: 146x | 13.05.2015

Zmluva_o_dielo_chance Stiahnuté: 172x | 15.05.2015

Rok 2016

Dodatok c.1 ku KZ PROSPECT Stiahnuté: 139x | 20.10.2017

Dohoda cislo 2_§52_2016 Stiahnuté: 145x | 20.10.2017

Zmluva o poskytnuti auditorskych sluzieb Stiahnuté: 207x | 20.10.2017

Zmluva o dielo Stiahnuté: 152x | 20.10.2017

Potvrdenie o zv. dodatku c.2 - Obec-Prospect Stiahnuté: 152x | 20.10.2017

oznámenie o zac. spr. kon. AT Dunaj 2016 Stiahnuté: 181x | 20.10.2017

Stránka