Obsah

Archív - FZO

Rok 2017

Zmluva_o_kontokorentnom_úvere_20_009_13_č_4 Stiahnuté: 148x | 22.02.2018

Zmluva o zabezpeceni externeho projek manažmentu Zberny dvor Stiahnuté: 165x | 17.08.2017

Zmluva ext. riadenie Stiahnuté: 230x | 20.10.2017

Zmluva stavebny dozor Stiahnuté: 263x | 22.02.2018

Źmluva o poskytnutí NFP Stiahnuté: 132x | 06.04.2018

kúpna zmluva Stiahnuté: 68x | 06.08.2019

Rok 2018

Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb Stiahnuté: 117x | 22.02.2018

2. Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP - text Stiahnuté: 111x | 06.04.2018

3. Príloha č. 2 Predmet-podpory Moča - text Stiahnuté: 117x | 06.04.2018

4. Priloha č. 3 Zmluvy o poskytnutíNFP - text Stiahnuté: 107x | 06.04.2018

5. Príloha č. 4 Financne opravy - text Stiahnuté: 102x | 06.04.2018

6. príloha č. 5 Podrobný rozpočet Moča - text Stiahnuté: 108x | 06.04.2018

7. Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP Stiahnuté: 111x | 06.04.2018

Zmluva HUMANA Stiahnuté: 30x | 30.09.2020

Stránka