Obsah

Archív - FZO

Rok 2017

Zmluva_o_kontokorentnom_úvere_20_009_13_č_4 Stiahnuté: 111x | 22.02.2018

Zmluva o zabezpeceni externeho projek manažmentu Zberny dvor Stiahnuté: 128x | 17.08.2017

Zmluva ext. riadenie Stiahnuté: 189x | 20.10.2017

Zmluva stavebny dozor Stiahnuté: 218x | 22.02.2018

Źmluva o poskytnutí NFP Stiahnuté: 100x | 06.04.2018

kúpna zmluva Stiahnuté: 38x | 06.08.2019

Rok 2018

Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb Stiahnuté: 86x | 22.02.2018

2. Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP - text Stiahnuté: 76x | 06.04.2018

3. Príloha č. 2 Predmet-podpory Moča - text Stiahnuté: 82x | 06.04.2018

4. Priloha č. 3 Zmluvy o poskytnutíNFP - text Stiahnuté: 78x | 06.04.2018

5. Príloha č. 4 Financne opravy - text Stiahnuté: 72x | 06.04.2018

6. príloha č. 5 Podrobný rozpočet Moča - text Stiahnuté: 78x | 06.04.2018

7. Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP Stiahnuté: 82x | 06.04.2018

Stránka