Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie - Nyomtatványok

Rok

Nahlasenie stavebnych uprav-Atalakitasi es atepitesi munkalatok bejelentese Stiahnuté: 188x | 11.06.2019

Návrh na kolaudáciu stavby - Használatbavétel iránti kérelem Stiahnuté: 164x | 11.06.2019

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - Területelhelyezési határozat kiadására kérelem Stiahnuté: 102x | 11.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby -Melléképület, kisebb méretű építmény bejelentése Stiahnuté: 182x | 11.06.2019

Ohlásenie spoločenského podujatia -Társadalmi- kulturális rendezvény bejelentése Stiahnuté: 96x | 11.06.2019

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby- Az építmény rendeltetésváltozásának bejelentésének kérelme Stiahnuté: 156x | 11.06.2019

Súhlas so spracovaním osobných údajov- Az érintett személy beleegyezése személyi adatainak feldol Stiahnuté: 186x | 11.06.2019

Vznik a zánik daňovej povinnosti-Adó-kötelezettség keletkezése és megszűnése Stiahnuté: 214x | 11.06.2019

Źiadost o vyrub - Fakivagasi kerveny Stiahnuté: 160x | 11.06.2019

Ziadost o zapis ZS-Alapiskolai beiratasi kerveny Stiahnuté: 193x | 11.06.2019

Žiadosť na zasadnutie OZ _všeobecná_ Kérvény a testületi ülésre _általános_ - Žiadosť na zasadnutie OZ _všeobecná_.pdf Stiahnuté: 195x | 11.06.2019

Žiadosť o posúdenie sociálnej odkázanosti - Kérelem a szoc. szolgáltatás ráutaltságának elbírálására Stiahnuté: 201x | 11.06.2019

Žiadosť o potvrdenie veku stavby - Kérvény az épület korának igazolására Stiahnuté: 192x | 11.06.2019

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby- Bontási engedély kiadása iránti kérelem Stiahnuté: 172x | 11.06.2019

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla - Házszám kérelem Stiahnuté: 204x | 11.06.2019

Žiadosť o rozkopávkové povolenie -Közterület felbontásának engedélyezési kérelme - Stiahnuté: 190x | 11.06.2019

Žiadosť o stavebné povolenie- Építési engedély kérelme Stiahnuté: 167x | 11.06.2019

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí soc. starostlivosti - Kérvény szoc. szolgáltatást nyújtó szerződés megkötésére Stiahnuté: 180x | 11.06.2019

Žiadosť o vyjadrenie k odstráneniu stavby- Az építmény bontásának véleményezési kérelme - Stiahnuté: 169x | 11.06.2019

Žiadosť o vyjadrenie k projektu pre stavebné povolenie -Építési engedély tervdokumentációjának véleményezési kérelme Stiahnuté: 177x | 11.06.2019

Stránka