Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie - Nyomtatványok

Rok

Nahlasenie stavebnych uprav-Atalakitasi es atepitesi munkalatok bejelentese Stiahnuté: 238x | 11.06.2019

Návrh na kolaudáciu stavby - Használatbavétel iránti kérelem Stiahnuté: 199x | 11.06.2019

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - Területelhelyezési határozat kiadására kérelem Stiahnuté: 135x | 11.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby -Melléképület, kisebb méretű építmény bejelentése Stiahnuté: 217x | 11.06.2019

Ohlásenie spoločenského podujatia -Társadalmi- kulturális rendezvény bejelentése Stiahnuté: 128x | 11.06.2019

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby- Az építmény rendeltetésváltozásának bejelentésének kérelme Stiahnuté: 185x | 11.06.2019

Súhlas so spracovaním osobných údajov- Az érintett személy beleegyezése személyi adatainak feldol Stiahnuté: 222x | 11.06.2019

Vznik a zánik daňovej povinnosti-Adó-kötelezettség keletkezése és megszűnése Stiahnuté: 251x | 11.06.2019

Źiadost o vyrub - Fakivagasi kerveny Stiahnuté: 207x | 11.06.2019

Ziadost o zapis ZS-Alapiskolai beiratasi kerveny Stiahnuté: 229x | 11.06.2019

Žiadosť na zasadnutie OZ _všeobecná_ Kérvény a testületi ülésre _általános_ - Žiadosť na zasadnutie OZ _všeobecná_.pdf Stiahnuté: 233x | 11.06.2019

Žiadosť o posúdenie sociálnej odkázanosti - Kérelem a szoc. szolgáltatás ráutaltságának elbírálására Stiahnuté: 286x | 11.06.2019

Žiadosť o potvrdenie veku stavby - Kérvény az épület korának igazolására Stiahnuté: 239x | 11.06.2019

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby- Bontási engedély kiadása iránti kérelem Stiahnuté: 205x | 11.06.2019

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla - Házszám kérelem Stiahnuté: 254x | 11.06.2019

Žiadosť o rozkopávkové povolenie -Közterület felbontásának engedélyezési kérelme - Stiahnuté: 237x | 11.06.2019

Žiadosť o stavebné povolenie- Építési engedély kérelme Stiahnuté: 197x | 11.06.2019

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí soc. starostlivosti - Kérvény szoc. szolgáltatást nyújtó szerződés megkötésére Stiahnuté: 210x | 11.06.2019

Žiadosť o vyjadrenie k odstráneniu stavby- Az építmény bontásának véleményezési kérelme - Stiahnuté: 199x | 11.06.2019

Žiadosť o vyjadrenie k projektu pre stavebné povolenie -Építési engedély tervdokumentációjának véleményezési kérelme Stiahnuté: 226x | 11.06.2019

Stránka