Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie - Nyomtatványok

Rok

Nahlasenie stavebnych uprav-Atalakitasi es atepitesi munkalatok bejelentese Stiahnuté: 375x | 11.06.2019

Návrh na kolaudáciu stavby - Használatbavétel iránti kérelem Stiahnuté: 322x | 11.06.2019

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - Területelhelyezési határozat kiadására kérelem Stiahnuté: 252x | 11.06.2019

Ohlásenie drobnej stavby -Melléképület, kisebb méretű építmény bejelentése Stiahnuté: 368x | 11.06.2019

Ohlásenie spoločenského podujatia -Társadalmi- kulturális rendezvény bejelentése Stiahnuté: 248x | 11.06.2019

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby- Az építmény rendeltetésváltozásának bejelentésének kérelme Stiahnuté: 300x | 11.06.2019

Súhlas so spracovaním osobných údajov- Az érintett személy beleegyezése személyi adatainak feldol Stiahnuté: 353x | 11.06.2019

Vznik a zánik daňovej povinnosti-Adó-kötelezettség keletkezése és megszűnése Stiahnuté: 382x | 11.06.2019

Źiadost o vyrub - Fakivagasi kerveny Stiahnuté: 360x | 11.06.2019

Ziadost o zapis ZS-Alapiskolai beiratasi kerveny Stiahnuté: 360x | 11.06.2019

Žiadosť na zasadnutie OZ _všeobecná_ Kérvény a testületi ülésre _általános_ - Žiadosť na zasadnutie OZ _všeobecná_.pdf Stiahnuté: 360x | 11.06.2019

Žiadosť o posúdenie sociálnej odkázanosti - Kérelem a szoc. szolgáltatás ráutaltságának elbírálására Stiahnuté: 416x | 11.06.2019

Žiadosť o potvrdenie veku stavby - Kérvény az épület korának igazolására Stiahnuté: 369x | 11.06.2019

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby- Bontási engedély kiadása iránti kérelem Stiahnuté: 323x | 11.06.2019

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla - Házszám kérelem Stiahnuté: 389x | 11.06.2019

Žiadosť o rozkopávkové povolenie -Közterület felbontásának engedélyezési kérelme - Stiahnuté: 358x | 11.06.2019

Žiadosť o stavebné povolenie- Építési engedély kérelme Stiahnuté: 337x | 11.06.2019

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí soc. starostlivosti - Kérvény szoc. szolgáltatást nyújtó szerződés megkötésére Stiahnuté: 344x | 11.06.2019

Žiadosť o vyjadrenie k odstráneniu stavby- Az építmény bontásának véleményezési kérelme - Stiahnuté: 317x | 11.06.2019

Žiadosť o vyjadrenie k projektu pre stavebné povolenie -Építési engedély tervdokumentációjának véleményezési kérelme Stiahnuté: 358x | 11.06.2019

Stránka