Navigácia

Obsah

Rok 2012

VZN o chove a drzani psov - Kutyatartasrol szolo rendelet - 012012 Stiahnuté: 289x | 19.01.2012

VZN o komunálnom odpade - Hulladekkezelesrol szolo rendelet - 2012 Stiahnuté: 393x | 19.01.2012

VZN o odpadovej vode - Szennyvizkezelesrol szolo rendelet - 2012 Stiahnuté: 296x | 19.01.2012

VZN o trhovom poriadku - Piaci rendtartasrol szolo rendelet- 2012 Stiahnuté: 272x | 19.01.2012

Rok 2013

Smernica pre verejne obstaravanie - A kozbeszerzes iranyelvei_01 Stiahnuté: 314x | 20.10.2017

Smernica pre verejne obstaravanie - A kozbeszerzes iranyelvei_02 Stiahnuté: 275x | 20.10.2017

VZN o dani z nehnutelnosti - Ingatlanadokrol szolo rendelet 2013 Stiahnuté: 295x | 20.10.2017

VZN o dani za predajne automaty a nevyherne hracie pristroje - Arukiado automatak es nem nyero jatekgepek adojarol szolo rendelet Stiahnuté: 280x | 20.10.2017

VZN o urceni skolskeho obvodu - Az iskolakorzetrol szolo rendelet Stiahnuté: 279x | 20.10.2017

VZN o verejnom poriadku - A kozrendrol szolo rendelet Stiahnuté: 293x | 20.10.2017

Rok 2014

VZN poskytovani financnych dotacii a financnych darov z uceloveho fondu z rozpoctu 122014_0000 Stiahnuté: 268x | 17.02.2014

Rok 2015

Konecna Priloha c. 1 Trhovy poriadok - upraveny - 4 Stiahnuté: 282x | 08.04.2015

VsZN o DN 2015 Moca Stiahnuté: 246x | 16.02.2015

VsZN odpad na r.2015 Stiahnuté: 250x | 16.02.2015

VZN 22015 o trhovom poriadku a podmienkach predaja vyrobkov a poskytovani sluzieb na trhovych miestach Stiahnuté: 285x | 14.05.2015

VZN c. 22015 - trhovy poriadok Stiahnuté: 237x | 08.04.2015

VZN o miestnej dani za uz. ver. priestranstva Stiahnuté: 259x | 28.05.2015

VZN_1_2015 o vymahani miestnych dani a poplatkov Stiahnuté: 663x | 07.05.2015

Rok 2016

1 str VZN o dani z nehnutelnosti Stiahnuté: 248x | 04.01.2016

1 str. VZN o nakl. s kom. odpadmi Stiahnuté: 259x | 04.01.2016

Stránka