Navigácia

Obsah

Rok 2016

Navrh VZN o ochrane drevin Stiahnuté: 369x | 20.10.2017

VZN 22016 o poskytovani financnych dotacii Stiahnuté: 236x | 09.10.2016

VZN KO nakladanie s odpadmi na r2016 Stiahnuté: 289x | 08.12.2015

VZN o DN na rok 2016 Stiahnuté: 273x | 04.01.2016

Rok 2017

VZN č. 1/2017 o dani z nehnuteľnosti na rok 2018 Stiahnuté: 240x | 07.03.2018

VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 311x | 07.03.2018

Rok 2019

VZN č.1/2019 Stiahnuté: 125x | 15.01.2020

VZN č.2/2019 Stiahnuté: 126x | 15.01.2020

VZN č.3/2019 Stiahnuté: 134x | 15.01.2020

VZN č.4/2019 Stiahnuté: 108x | 15.01.2020

VZN č.5/2019 Stiahnuté: 116x | 15.01.2020

VZN č.6/2019 Stiahnuté: 118x | 15.01.2020

VZN č.7/2019 Stiahnuté: 169x | 15.01.2020

VZN fond opráv návrh Stiahnuté: 109x | 19.11.2019

VZN nájomné byty návrh Stiahnuté: 135x | 19.11.2019

Rok 2020

Smernica 1/2020 vybavenie sťažností Stiahnuté: 62x | 09.11.2020

VZN 4/2020 o podmienkach držania zvierat Stiahnuté: 81x | 18.11.2020

VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 66x | 09.12.2020

VZN č. 2 Nakladanie s KO Stiahnuté: 68x | 18.11.2020

VZN č. 3/2020 Stiahnuté: 67x | 18.11.2020

Stránka