Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.06.2023

Zmluva o dielo

10/2023

Neuvedené

Obec Búč

Obec Moča

26.05.2023

Dohoda č.23/14/054/239

9/2023

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno

Obec Moča

16.05.2023

Dodatok č.1

Dodatok č.1 k zmluve č.8/2023

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno

Obec Moča

16.05.2023

Dohoda č.23/14/054/92

8/2023

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno

Obec Moča

11.05.2023

Kúpna zmluva

7/2023

79 216,80 EUR

VASAS ELEKTRO s.r.o.

Obec Moča

10.05.2023

Municipálny úver - Superlinka

Dodatok č.10

30 000,00 EUR

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Moča

28.04.2023

Zmluva č.323 0273

6/2023

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Moča

20.04.2023

Zmluva

5/2023

2 495,70 EUR

AMAZON s.r.o.

Obec Moča

16.02.2023

Dodatok č 5 k Zmluve č.262/2018-a

Dodatok č.5

288,00 EUR

HORTENZIA,n.o.

Obec Moča

01.02.2023

Nájomná zmluva

4/2023

122,37 EUR stodvadsaťdva eur tridsaťsedem centov

Pozemkové spoločenstvo Moča

Obec Moča

24.01.2023

Zmluva o dodaní služieb

3/2023

neuvedené

ALVEST MONT SK s.r.o.

Obec Moča

19.01.2023

Zmluva

2/2023

neuvedené

Danubius spol.s.r.o.

Obec Moča

13.01.2023

Mandátna zmluva č.10/2023

1/2023

neuvedené

Agnesa Búsová

Obec Moča

28.12.2022

Zmluva

37/2022

neuvedené

Commander Services s.r.o.

Obec Moča

28.12.2022

Kúpna zmluva

36/2022

neuvedené

Lilla Púchovská - Lilla

Obec Moča

21.12.2022

Rámcová kúpna zmluva

35/2022

neuvedené

MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.

Obec Moča

21.12.2022

Kúpna zmluva

34/2022

neuvedené

LZ TRADEMARK s.r.o.

Obec Moča

21.12.2022

Kúpna zmluva

33/2022

neuvedené

MIRKOM PLUS s.r.o.

Obec Moča

13.12.2022

Zmluva o poskytnutí podpory

32/2022

27 857,00 EUR dvadsaťsedem tisíc osemstopäťdesiatsedem

Enviromentálny fond

Obec Moča

25.11.2022

Ukončenie nájomnej zmluvy

31/2022

neuvedené

DUAS-MANUS s.r.o.

Obec Moča

22.11.2022

Zmluva o dielo

30/2022

29 165,57 EUR

Obec Moča

DOMIVO s.r.o.

21.11.2022

Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu

29/2022

neuvedené

Clean city spol. s r.o.

Obec Moča

31.10.2022

Licenčná zmluva

Dodatok č.1

235,00 EUR dvestotridsaťpäť

eSYST,s.r.o.

Obec Moča

25.10.2022

DOHODA č. 22/14/054/172

28/2022

Neuvedené

Obec Moča

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno

11.10.2022

Zmluva o poskytnutí NFP

27/2022

37 207,00 EUR

Pôdohospodárská platobná agentúra

Obec Moča

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: