Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.03.2021

Zmluva

12/2021

754,92 EUR sedemstopäťdesiatštyri eur deväťdesiatdva centov

Obec Moča

Západoslovenská distribučná, a.s.

22.02.2021

Kúpna zmluva

11/2021

neuvedené

Obec Moča

Etela Szegiová

15.02.2021

Zmluva o dielo

10/2021

neuvedené

BEMIA plus s.r.o.

Obec Moča

15.02.2021

Dodatok k DIZ zo dňa 12.07.2017

9/2021

neuvedené

Obec Moča

SWAN a.s.

15.02.2021

Kúpna zmluva

8/2021

neuvedené

Obec Moča

Lilla Púchovská - Lilla

11.02.2021

Dodatok č.2 k zmluve č.262/2018

7/2021

250,60 EUR dvestopäťdesiat eur šesťdesiat centov

Obec Moča

HORTENZIA,n.o.

10.02.2021

Kúpna zmluva

6/2021

neuvedené

LZ TRADEMARK s.r.o.

Obec Moča

02.02.2021

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie 4/2021-P

5/2021

6 500,00 EUR

DARTON s.r.o.

Obec Moča

01.02.2021

Zmluva o poskytnutí služieb

4/2021

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Moča

29.01.2021

Kúpna zmluva

3/2021

neuvedené

Obec Moča

MIRKOM PLUS s.r.o.

29.01.2021

Zmluva

2/2021

neuvedené

Danubius spol.s.r.o.

Školská jedáleň pri ZŠ Moča

26.01.2021

Kúpna zmluva-WIFI pre teba

1/2021

13 068,00 EUR

IP HOME Slovakia s.r.o.

Obec Moča

21.12.2020

Zmluva o používaní služby ELWIS

45/2020

Neuvedené

JRK Slovensko s.r.o.

Obec Moča

04.12.2020

Darovací list

44/2020

Neuvedené

Kukkonia o.z.

Obec Moča

20.11.2020

Zmluva o grantovom účte

43/2020

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Moča

13.11.2020

Informačno-technické služby

42/2020

150,00 EUR

IP HOME Slovakia s.r.o.

Obec Moča

12.11.2020

Zmluva o pripojení

41/2020

Neuvedené

SPP distribúcia, a.s.

Obec Moča

05.11.2020

Zmluva o nájme

40/2020

6 000,00 EUR

AMAZON s.r.o.

Obec Moča

05.11.2020

Zmluva o dielo

39/2020

9 000,00 EUR

Ing. Juraj Kmeťo

Obec Moča

28.10.2020

Dohoda č.20/14/010/14

38/2020

neuvedené

Obec Moča

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno

28.10.2020

Dohoda č.20/14/54X/12

37/2020

neuvedené

Obec Moča

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno

16.10.2020

Dohoda č.20/14/012/3

36/2020

Neuvedené

Obec Moča

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno

13.10.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 76/2020

35/2020

1 200,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Moča

09.10.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie 83/PoD-401l20

34/2020

5 000,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Moča

09.10.2020

Zmluva o poskytnutí návratnej fin. výpomoci

33/2020

18 987,00 EUR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Moča

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: