Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.05.2021

Zmluva o poskytnutí NFP

18/2021

10 260,00 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Moča

06.05.2021

Zmluva o zriadení vecných bremien

17/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Moča

05.05.2021

Rámcová kúpna zmluva

16/2021

neuvedené

Obec Moča

MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.

31.03.2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

15/2021

Neuvedené

IP HOME Slovakia s.r.o.

Obec Moča

17.03.2021

Kúpma zmluva

14/2021

8 700,00 EUR

Obec Moča

CSS Corporation s.r.o.

10.03.2021

Zmluva o dielo č.4/2021

13/2021

612 460,00 EUR šesťstodvanásťtisíc štyristošesťdesiat

DARTON s.r.o.

Obec Moča

01.03.2021

Zmluva

12/2021

754,92 EUR sedemstopäťdesiatštyri eur deväťdesiatdva centov

Obec Moča

Západoslovenská distribučná, a.s.

22.02.2021

Kúpna zmluva

11/2021

neuvedené

Obec Moča

Etela Szegiová

15.02.2021

Zmluva o dielo

10/2021

neuvedené

BEMIA plus s.r.o.

Obec Moča

15.02.2021

Dodatok k DIZ zo dňa 12.07.2017

9/2021

neuvedené

Obec Moča

SWAN a.s.

15.02.2021

Kúpna zmluva

8/2021

neuvedené

Obec Moča

Lilla Púchovská - Lilla

11.02.2021

Dodatok č.2 k zmluve č.262/2018

7/2021

250,60 EUR dvestopäťdesiat eur šesťdesiat centov

Obec Moča

HORTENZIA,n.o.

04.02.2021

Kúpna zmluva-WIFI pre teba

6/2021

13 068,00 EUR

IP HOME Slovakia s.r.o.

Obec Moča

02.02.2021

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie 4/2021-P

5/2021

6 500,00 EUR

DARTON s.r.o.

Obec Moča

01.02.2021

Zmluva o poskytnutí služieb

4/2021

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Moča

29.01.2021

Kúpna zmluva

3/2021

neuvedené

Obec Moča

MIRKOM PLUS s.r.o.

29.01.2021

Zmluva

2/2021

neuvedené

Danubius spol.s.r.o.

Školská jedáleň pri ZŠ Moča

18.01.2021

Kúpna zmluva

1/2021

neuvedené

LZ TRADEMARK s.r.o.

Obec Moča

21.12.2020

Zmluva o používaní služby ELWIS

45/2020

Neuvedené

JRK Slovensko s.r.o.

Obec Moča

04.12.2020

Darovací list

44/2020

Neuvedené

Kukkonia o.z.

Obec Moča

20.11.2020

Zmluva o grantovom účte

43/2020

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Moča

13.11.2020

Informačno-technické služby

42/2020

150,00 EUR

IP HOME Slovakia s.r.o.

Obec Moča

12.11.2020

Zmluva o pripojení

41/2020

Neuvedené

SPP distribúcia, a.s.

Obec Moča

05.11.2020

Zmluva o nájme

40/2020

6 000,00 EUR

AMAZON s.r.o.

Obec Moča

05.11.2020

Zmluva o dielo

39/2020

9 000,00 EUR

Ing. Juraj Kmeťo

Obec Moča

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: