Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.02.2023

Nájomná zmluva

4/2023

122,37 EUR stodvadsaťdva eur tridsaťsedem centov

Pozemkové spoločenstvo Moča

Obec Moča

24.01.2023

Zmluva o dodaní služieb

3/2023

neuvedené

ALVEST MONT SK s.r.o.

Obec Moča

19.01.2023

Zmluva

2/2023

neuvedené

Danubius spol.s.r.o.

Obec Moča

13.01.2023

Mandátna zmluva č.10/2023

1/2023

neuvedené

Agnesa Búsová

Obec Moča

28.12.2022

Zmluva

37/2022

neuvedené

Commander Services s.r.o.

Obec Moča

28.12.2022

Kúpna zmluva

36/2022

neuvedené

Lilla Púchovská - Lilla

Obec Moča

21.12.2022

Rámcová kúpna zmluva

35/2022

neuvedené

MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.

Obec Moča

21.12.2022

Kúpna zmluva

34/2022

neuvedené

LZ TRADEMARK s.r.o.

Obec Moča

21.12.2022

Kúpna zmluva

33/2022

neuvedené

MIRKOM PLUS s.r.o.

Obec Moča

13.12.2022

Zmluva o poskytnutí podpory

32/2022

27 857,00 EUR dvadsaťsedem tisíc osemstopäťdesiatsedem

Enviromentálny fond

Obec Moča

25.11.2022

Ukončenie nájomnej zmluvy

31/2022

neuvedené

DUAS-MANUS s.r.o.

Obec Moča

22.11.2022

Zmluva o dielo

30/2022

29 165,57 EUR

Obec Moča

DOMIVO s.r.o.

21.11.2022

Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu

29/2022

neuvedené

Clean city spol. s r.o.

Obec Moča

31.10.2022

Licenčná zmluva

Dodatok č.1

235,00 EUR dvestotridsaťpäť

eSYST,s.r.o.

Obec Moča

25.10.2022

DOHODA č. 22/14/054/172

28/2022

Neuvedené

Obec Moča

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno

11.10.2022

Zmluva o poskytnutí NFP

27/2022

37 207,00 EUR

Pôdohospodárská platobná agentúra

Obec Moča

28.09.2022

Dodatok č. 4 k Zmluve o pripojení

26/2022

Neuvedené

Obec Moča

SPP distribúcia, a.s.

28.09.2022

Poistná zmluva

25/2022

103,15 EUR

Obec Moča

Generali Poisťovňa

19.09.2022

Zmluva o prenájme

Príloha č.3

neuvedené

OPC Europe s.r.o.

Obec Moča

13.09.2022

Nájomná zmluva

24/2022

9 200,00 EUR

AMAZON s.r.o.

Obec Moča

13.09.2022

Zmluva o poskytovaní služieb

23/2022

700,00 EUR

GAZDA PT

Obec Moča

07.09.2022

Kúpna zmluva

22/2022

neuvedené

Nikker Mikuláš

Obec Moča

24.08.2022

Zmluva o nájme reklamnej plochy

21/2022

500,00 EUR

F.PETROL s.r.o.

Obec Moča

23.08.2022

Zmluva o dielo

20/1/2022

39 437,59 EUR

DOMIVO s.r.o.

Obec Moča

01.08.2022

Rámcová zmluva

20/2022

Neuvedené

Moxy Trade s.r.o.

Obec Moča

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: