Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.05.2019

Zmluva o dielo č.25/2019

25/2019

neuvedené

AMAZON s.r.o.

Obec Moča

26.04.2019

Zmluva o termínovanom úvere č.20/006/19

24/2019

neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Moča

09.04.2019

Darovacia zmluva

23/2019

neuvedené

Kovács Józsefné Bánkuti Éva

Obec Moča

03.04.2019

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany"

22/2019

neuvedené

Bc. Jana Magdolenová

Obec Moča

03.04.2019

Dodatok č.1 k zmuve č.144100316

21/2019

neuvedené

SLOVAK ENERGY s.r.o.

Obec Moča

28.03.2019

Kúpna zmluva

20/2019

12 497,40 EUR dvanásťtisíc štyristodeväťdesiatsedem/40

IP HOME Slovakia s.r.o.

Obec Moča

25.03.2019

Dohoda o spolupráci Együttműködési megállapodás,

19/2019

neuvedené

Duna-GerecseTurisztikai Nonprofit KFT

Obec Moča

21.03.2019

Dodatok č.3

18/2019

neuvedené

RECO RECYCLING spol.s.r.o.

Obec Moča

01.03.2019

zmluva č.270/2019

17/2019

199,44 EUR

RICCIO, n.o.

Obec Moča

01.03.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

16/2019

10,00 EUR

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevná zbor Moča

Obec Moča

27.02.2019

Kúpna zmluva zo dňa 25.02.2019

15/2019

97,00 EUR

Pavel Slezák a Lívia Slezáková

Obec Moča

20.02.2019

Zmluva č. ZNR1111201884

14/2019

Neuvedené

Obec Moča

ENVI-PAK, A.S

14.02.2019

Kúpna zmluva

12/2019

Neuvedené

LZ TRADEMARK s.r.o.

Obec Moča

14.02.2019

Rámcová kúpna zmluva

11/2019

Neuvedené

Obec Moča

MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.

14.02.2019

Kúpna zmluva

10/2019

Neuvedené

Obec Moča

Etela Szegiová

14.02.2019

Kúpna zmluva

9/2019

Neuvedené

Obec Moča

Lilla Púchovská - Lilla

14.02.2019

Dodatok č.1 k zmluve č. EOZ-297-02-2016-DO

7/2019

Neuvedené

ENVIROPOL SK s.r.o.

Obec Moča

14.02.2019

Dodatok k zmlve č. 262/2018

6/2019

400,00 EUR

Obec Moča

RICCIO, n.o.

14.02.2019

Zmluva č. 262/2018

5/2019

350,00 EUR

Obec Moča

RICCIO, n.o.

14.02.2019

Mandátna zmluva

4/2019

1 200,00 EUR

STUDNICA, n.o.

Obec Moča

14.02.2019

Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní nenávratného finančného príspevku Zberný dvor Moča

3/2019

Neuvedené

Obec Moča

Ministerstvo životného prostredia SR

04.02.2019

Mandátna zmluva

2/2019

1 200,00 EUR Tisíc dvesto eur

Obec Moča

STUDNICA, n.o.

04.02.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

1/2019

230,00 EUR Dvesto tridsať eur

Obec Moča

EKOTEC spol.s.r.o.

12.01.2019

Dodatok č.1

8/2019

Neuvedené

Obec Moča

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno

02.01.2019

Kúpna zmluva

13/2019

Neuvedené

Obec Moča

MIRKOM PLUS s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: