Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.06.2021

Rámcová zmluva č. 012/2021

24/2021

Neuvedené

Obec Moča

OVD-ovocinárske družstvo

20.05.2021

Mandátna zmluva

23/2021

4 800,00 EUR

ABYS Slovakia s.r.o.

Obec Moča

20.05.2021

Mandátna zmluva 20/002/2021

22/2021

1 977,75 EUR

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Moča

20.05.2021

Zmluva o kontokorektnom úvere č. 20/009/13

21/2021

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Moča

14.05.2021

Zmluva č. 321 0254

20/2021

3 000,00 EUR

Obec Moča

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

13.05.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

19/2021

Neuvedené

Peter vanek a Mária Vaneková

Obec Moča

07.05.2021

Zmluva o poskytnutí NFP

18/2021

10 260,00 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Moča

06.05.2021

Zmluva o zriadení vecných bremien

17/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Moča

05.05.2021

Rámcová kúpna zmluva

16/2021

neuvedené

Obec Moča

MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.

31.03.2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

15/2021

Neuvedené

IP HOME Slovakia s.r.o.

Obec Moča

17.03.2021

Kúpna zmluva

14/2021

8 700,00 EUR

Obec Moča

CSS Corporation s.r.o.

10.03.2021

Zmluva o dielo č.4/2021

13/2021

612 460,00 EUR šesťstodvanásťtisíc štyristošesťdesiat

DARTON s.r.o.

Obec Moča

01.03.2021

Zmluva

12/2021

754,92 EUR sedemstopäťdesiatštyri eur deväťdesiatdva centov

Obec Moča

Západoslovenská distribučná, a.s.

22.02.2021

Kúpna zmluva

11/2021

neuvedené

Obec Moča

Etela Szegiová

15.02.2021

Zmluva o dielo

10/2021

neuvedené

BEMIA plus s.r.o.

Obec Moča

15.02.2021

Dodatok k DIZ zo dňa 12.07.2017

9/2021

neuvedené

Obec Moča

SWAN a.s.

15.02.2021

Kúpna zmluva

8/2021

neuvedené

Obec Moča

Lilla Púchovská - Lilla

11.02.2021

Dodatok č.2 k zmluve č.262/2018

7/2021

250,60 EUR dvestopäťdesiat eur šesťdesiat centov

Obec Moča

HORTENZIA,n.o.

08.02.2021

Dotačné zmluvy

20210201

Neuvedené

Občianske združenia

Obec Moča

04.02.2021

Kúpna zmluva-WIFI pre teba

6/2021

13 068,00 EUR

IP HOME Slovakia s.r.o.

Obec Moča

02.02.2021

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie 4/2021-P

5/2021

6 500,00 EUR

DARTON s.r.o.

Obec Moča

01.02.2021

Zmluva o poskytnutí služieb

4/2021

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Moča

29.01.2021

Kúpna zmluva

3/2021

neuvedené

Obec Moča

MIRKOM PLUS s.r.o.

29.01.2021

Zmluva

2/2021

neuvedené

Danubius spol.s.r.o.

Školská jedáleň pri ZŠ Moča

18.01.2021

Kúpna zmluva

1/2021

neuvedené

LZ TRADEMARK s.r.o.

Obec Moča

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: