Tartalom

Dunamocsi Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda

MŠ Moča

Az óvoda két osztályból álló, magyar oktatási nyelvű célirányos intézmény. Egész napos ellátást biztosít 3-6 éves korú gyerekek részére, továbbá azon gyerekek részére, akik az iskolalátogatást később kezdik, vagy utólag kaptak iskolakezdési halasztást.

 Az óvoda kellemes, zajmentes és pormentes környezetben található. Az óvoda udvara átlátható és sok zöld növénnyel és fával van betelepítve.

Óvodaképünk:Alapvető célunk az óvodások sokoldalú, élményekben gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, személyiségük kibontakoztatása az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével és az eltérő fejlődési ütem tiszteletben tartásával.Az óvodánkban pedagógiai tudatossággal biztosítjuk a gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítését, egészséges életmódra szoktatását, értelmi, érzelmi nevelésüket, szocializációjukat. A gyermekek fejlődését differenciáltan, saját fejlődési ütemükhöz igazítva segítjük. A célunk az, hogy minden gyermek a saját lehetőségeihez képest fejlődjön és haladjon előre. Óvodánkban a gyermekek fő tevékenysége a játék, melynek során a gyermekek egész személyisége megismerhető és tudatos, átgondolt játékirányítás mellett az egész személyiségük fejleszthető.Óvodai művelődési programunknak a "Mesevár" elnevezést adtuk, mivel oktató-nevelőmunkánk sokszínűségéhez, az óvodai élet során a jó közérzethez nagyban hozzájárul a mese.Az óvoda pedagógusai a gyermekek fejlődéséért tenni tudó és akaró emberek, akik munkájának köszönhetően, nyugodt, szeretetteljes, családias légkör jellemzi intézményünket.

Ovi

 

Kapcsolat

Igazgató: PaedDr. Nagy Orsolya

 

Óvodapedagógus: Bc.  Kele Ildikó

Cím: Iskola utca 420

         946 37 Dunamocs

Telefon: 0911/226 238

email:   ovi.moca@post.sk