Navigácia

Obsah

Alapiskolai beiratasi kerveny - Ziadost o zapis ZS Stiahnuté: 6x | 25.12.2012

Atalakitasi es atepitesi munkalatok bejelentese - Nahlasenie stavebnych uprav Stiahnuté: 5x | 25.12.2012

Az építmény befejezése előtti változások engedélyezésének kérelme - Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 6x | 25.12.2012

Az építmény bontásának véleményezési kérelme - Žiadosť o vyjadrenie k odstráneniu stavby Stiahnuté: 6x | 25.12.2012

Az építmény rendeltetésváltozásának bejelentésének kérelme - Ohlásenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 7x | 25.12.2012

Az érintett személy beleegyezése személyi adatainak feldol - Súhlas so spracovaním osobných údajov Stiahnuté: 7x | 25.12.2012

Bontási engedély kiadása iránti kérelem -Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 7x | 25.12.2012

Építési engedély kérelme -Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 7x | 25.12.2012

Építési engedély tervdokumentációjának véleményezési kérelme -Žiadosť o vyjadrenie k projektu pre stavebné povolenie Stiahnuté: 7x | 25.12.2012

Fakivagasi kerveny - Ziadost o vyrub Stiahnuté: 23x | 20.10.2017

Használatbavétel iránti kérelem - Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 11x | 25.12.2012

Házszám kérelem - Žiadsoť o pridelenie súpisného čísla Stiahnuté: 8x | 25.12.2012

Kérelem a szoc. szolgáltatás ráutaltságának elbírálására - Žiadosť o posúdenie sociálnej odkázanosti Stiahnuté: 9x | 25.12.2012

Kérvény az épület korának igazolására-Žiadosť o potvrdenie veku stavby Stiahnuté: 7x | 25.12.2012

Kérvény szoc. szolgáltatást nyújtó szerződés megkötésére - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí soc. starostlivosti Stiahnuté: 19x | 25.12.2012

Közterület felbontásának engedélyezési kérelme - Žiadosť o rozkopávkové povolenie Stiahnuté: 10x | 25.12.2012

Melléképület, kisebb méretű építmény bejelentése - Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 11x | 25.12.2012

Ovodai beiratasi kerveny - žiadost o zápis MS Stiahnuté: 30x | 20.10.2017

Rendeltetésváltozás véleményezési kérelme - Žiadosť o vyjadrenie k zmene v užívaní stavby Stiahnuté: 9x | 25.12.2012

Területelhelyezési határozat kiadására kérelem - Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 13x | 25.12.2012

Stránka

  • 1