Tartalom

Dunamocsi Alapiskola

AI

Iskolánk a komáromi járásban, a Duna folyó mentén, Dunamocs községben található. 

Jelenleg 88 tanuló látogatja 9 osztályban, 15 pedagógus felügyelete alatt. Mindennapi teendőink mellett igyekszünk részt vállalni falunk kulturális életéből, bekapcsolódni számos meghirdetett rendezvénybe, versenybe. Ezzel is öregbítjük iskolánk hírnevét. Hogy hallassunk is magunkról tágabb környékünkön, minden rendezvényünkről tudósítunk a helyi újságban, illetve honlapunkon.

Tanulóink igényei kielégítésére 11 szakkört működtetünk, melyeket előszeretettel látogatnak. A kisebb tanulók számára egy csoportban biztosított a napközis foglalkozás.

Iskolánk küldetése nemcsak az, hogy tanulóink elsajátítsák a helyes tanulás módszereit, hanem elősegítse kibontakoztatni önállóságukat, fejlessze személyiségüket. Az oktató-nevelőmunka összhangban van a hazaszeretet, humanizmus, demokrácia alapelveivel. Erkölcsi-, esztétikai-, lelki-, testi- fejlődést biztosít minden tanulója számára. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink tisztelettel, megbecsüléssel viseltessenek a más nemzetiségűek iránt. Célunk kinevelni egy olyan generációt, amely büszke hazájára, anyanyelvére, nemzetiségére.

Részletes információkat kaphatnak rendszeresen frissített honlapunkon: www.zsmoca.edupage.org

Kapcsolat

Igazgató: Mgr. Banai Tóth Enikő

Cím: Iskola utca 417

         946 37 Dunamocs

Telefon: 035/7789408

email:   dunamocssuli@gmail.com

Web:      http://www.zsmoca.edupage.org