Navigácia

Obsah

Obec Moča

IČO:
0030657
DIČ:
202104669
Kód obce:
501255

Kontaktné spojenie

Telefón: 035/7777990

Osoby

Meno Funkcie Telefón
Banai Tóth, Pál, Ing., PhD. Starosta obce +421 905 739092
Békássy Szilvia, Mgr. Vedúca úradu, účtovníčka, matrikárka +421357777990
Simonová Emese, Mgr. Dane a poplatky, evidencia obyvateľstva, stavebný úrad +421 357777991
Lajosová Helena Kultúrna referentka +421918912289