Navigácia

Obsah

         Oznámenie

E-mailová adresa na doručovanie písomností týkajúcich sa referenda:
moca.dane@slovanet.sk

moca.matrika@slovanet.sk

Termíny na doručenie písomností:

  • Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií – do 24.11.2022 do 24:00 hod.
  • Žiadosť o voľbu poštou – najneskôr do 02.12.2022
  • Žiadosť o vydanie a zaslanie hlasovacieho preukazu – najneskôr do 02.01.2023

Žiadosť o voľbu poštou (128.47 kB)

Žiadosť o voľbu poštou (19.99 kB)

Žiadosť o vydanie a zaslanie hlasovacieho preukazu (194.03 kB)

Žiadosť o vydanie a zaslanie hlasovacieho preukazu (17.01 kB)

Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie (259.38 kB)

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti (239.65 kB)

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. zverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023 referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h.

Viac informácií: https://www.minv.sk/?referendum

Informácia pre voliča-SJ.pdf (272.51 kB)

Informácia pre voliča-MJ.pdf (198.38 kB)