Navigácia

Obsah

Materská škola s VJM v Moči

MŠ

V našej materskej škole sa staráme o deti v dvoch vekových skupinách s maďarským vyučovacím jazykom. Zabezpečujeme celodennú starostlivosť pre deti od troch do šiestich rokov a pre deti ktoré povinnú školskú dochádzku začnú v staršom veku. Materská škola sa nachádza v príjemnom, kľudnom a tichom prostredí. Je obklopená udržiavaným parkom plnom zelene.

Naše ciele: našim základným cieľom je zabezpečenie mnohostrannej, zábavnej, harmonickej výchovy detí, rozvíjanie ich osobnosti s prihliadaním na špeciálne nároky podľa veku a povahy ako aj na rozdielne tempo rozvoja ich osobnosti. Staráme sa o telesnú, mentálnu a emocionálnu výchovu pri súčasnom zabezpečení návykov zdravej výživy a socializácie. O deti sa staráme diferencovane, podľa ich osobitných nárokov. Cieľom tejto diferenciácie je aby každé dieťa dosiahlo maximálnu možnú mieru rozvoja podľa osobitných daností a možností. Hlavnou činnosťou v materskej škôlke sú hry, počas ktorých môžeme spoznať osobnosť dieťaťa a pri premyslenom, odbornom riadení hier sa dajú rozvíjať nielen schopnosti ale aj celá osobnosť.

Náš vzdelávací program sa nazýva „Zámok rozprávok“, lebo dôležitou súčasťou našej výchovno-vzdelávacej činnosti sú rozprávky, ktoré zároveň zabezpečujú dobrú zábavu a spríjemňujú čas strávený v komunite materskej školy. Naše pedagogičky sú kvalifikované, odhodlané a schopné urobiť všetko pre rozvoj detí, vďaka ktorým deti trávia deň v láskyplnom a kľudnom prostredí.

 

Kontakt


Riaditeľka: PaedDr.  Nagy Orsolya
Pedagogičky: Bc. Kele Ildikó

Adresa: Školská 420
946 37 Moča

Telefon: 0911/226 238
email: ovi.moca@post.sk