Navigácia

Obsah

Názov projektu: Vybudovanie širokopásmového internetu v obci Moča

ITMS2014+: 311071U929

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Moča, Moča 168, 946 37 Moča

Miesto realizácie: Obec Moča

Výška nenávratného finančného príspevku: 12 825,00 €

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 7 WIFI externých a 3 interných prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WIFI zón. Vybudovanie WIFI prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

Body

Typ AP
Externý / Interný

Popis

GPS súradnice

1

Externý AP

Obecný úrad - park

47.760195°,18.409250°

2

Interný AP

Kultúrny dom

47.760844°,18.408760°

3

Externý AP

Süttská promenáda 1

47.755090°,18.408661°

4

Externý AP

Süttská promenáda 2

47.756151° ,18.413481°

5

Externý AP

Futbalové ihrisko

47.761893°,18.411667°

6

Externý AP

Detské ihrisko

47.759210°,18.404525°

7

Interný AP

Múzeum

47.762344°,18.404166°

8

Interný AP

Spoločenský dom Imanuel

47.760144°,18.406547°

9

Externý AP

Park

47.758734°,18.406714°

10

Externý AP

Požiarna zbrojnica

47.761222°,18.409493°

 

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. 

Informácie o OP  Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020  www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.s